Η «ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»®  χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους σε όλες τις φάσεις κάθε έργου:

  • Για την έρευνα και καταγραφή του χρηστικού περιβάλλοντος (ερωτηματολόγια και knowledge databases).
  • Για την ανάλυση των απαιτήσεων (μεθοδολογία top-down approach).
  • Για το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος και τη σύνταξη της μελέτης (τεχνικές UML,simulation)
  • Για την παραγωγή του λογισμικού, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς η επιχείρηση διαθέτει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών με πλούσια πείρα.
  • Για την ανάπτυξη προτύπων παραγωγής.
  • Για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου (πρότυπα P.M.I. )
  • Για τη διατήρηση υψηλής τεχνογνωσίας (συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια και forums).

Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση του έργου ποικίλουν ανάλογα με την φύση του έργου και τις απαιτήσεις του.

Η ελεύθερη επιλογή της πλέον κατάλληλης γλώσσας αποτελεί μέρος της Μελέτης που συντάσσεται όταν ξεκινά ένα έργο. Η επιχείρησή μας με δική της ευθύνη και μέσω επιλεγμένων συνεργατών της καλύπτει πλήρως τις όποιες ανάγκες σε προσωπικό προγραμματισμού γεννηθούν σε ένα έργο, αφήνοντας τον συντάκτη της μελέτης ελεύθερο να αποφασίσει για το καλλίτερο.

Χωρίς την ελάχιστη παρέκκλιση σε αυτό, η επιχείρησή μας έχοντας την ευθύνη της Μελέτης, προτείνει πάντοτε προγραμματιστικές γλώσσες τελευταίας γενιάς που προσφέρουν ένα φιλικό χρηστικό περιβάλλον και παράλληλα εκπληρώνουν με μεγάλη ακρίβεια τις οριζόμενες λειτουργίες του έργου.

Σε αυτά τα πλαίσια επιχειρησιακής λειτουργίας οι δυνατότητες και οι επιλογές προς τον πελάτη είναι μεγαλύτερες αφού το κομμάτι της υλοποίησης είναι το μεγαλύτερο και το πλέον απαιτητικό σε γνώσεις και εξειδίκευση.

Η «ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»® σας ενημερώνει ότι όλα της τα προϊόντα είναι συμβατά με την τελευταία έκδοση Windows 10, όπως επίσης και με τις παλιότερες εκδόσεις των Windows 8, Windows 7,Windows Vista, Windows XP σε επεξεργαστές 32 ή 64 bit.