2000 : Η πρώτη κυκλοφορία του Λογισμικού ECCLESIA OFFICE
...

έως σήμεραη η «ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»® έχει κυκλοφορήσει 27 Λογισμικά για την Εκκλησία της Ελλάδος.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η ιδέα της δημιουργίας του Λογισμικού τέθηκε σαν θέμα για πρώτη φορά προς τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος  Χριστόδουλο το έτος 2000 όταν η ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ξεκίνησε να συνεργάζεται επίσημα με την Εκκλησία της Ελλάδος. Η ανταπόκρισή του υπήρξε θετική και ειλικρινής.

Έτσι έγινε το πρώτο ξεκίνημα. Στη συνέχεια προκειμένου να γίνει η ανάλυση και ο καθορισμός των απαιτήσεων του project δεχθήκαμε την ευγενική και απρόσμενη ομολογουμένως βοήθεια από πολλούς  κληρικούς οι οποίοι με την εκκλησιαστική τους παιδεία μας έδωσαν τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός του προγράμματος.