ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Στην ενότητα των Αιμοδοτών καταχωρούνται όλοι οι Αιμοδότες του Ιερού Ναού με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, ομάδα αίματος, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

Στην ενότητα της Τράπεζας Αίματος καταγράφονται όλα τα αιτήματα για παροχή αίματος που γίνονται γνωστά στον Ιερό Ναό. Τα περιστατικά καλύπτονται μέσω των αποθεμάτων που διαθέτει η ίδια ή μέσω του δικτύου των Αιμοδοτών που διαθέτει και καταχωρούνται μέσω του λογισμικού. Η διαχείριση ζήτησης-κάλυψης περιστατικών γίνεται όλη μέσω του λογισμικού, ενώ εκδίδονται διάφορες καταστάσεις.

  

Στην ενότητα των Πνευματικών Διακονιών καταχωρούνται όλες οι δραστηριότητες και έργα του Ιερού Ναού αυτού του τομέα σε όποιο στάδιο και αν ευρίσκονται.

 • Προγραμματισμένες

 • Σε εξέλιξη

 • Τελεσθείσες

Τα στοιχεία που καταχωρούνται δίνουν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα κάθε έργου.

 

Στην ενότητα των Ποιμαντικών Διακονιών καταχωρούνται όλες οι δραστηριότητες και έργα του Ιερού Ναού αυτού του τομέα σε όποιο στάδιο και αν ευρίσκονται.

 • Προγραμματισμένες

 • Σε εξέλιξη

 • Τελεσθείσες

Τα στοιχεία που καταχωρούνται δίνουν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα κάθε έργου.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΝ

Στην ενότητα της Κατήχησης καταχωρούνται όλοι οι Κατηχούμενοι εις την Ορθόδοξη Πίστη με ευθύνη του Ιερού Ναού, με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Συνολική Κατάσταση
 • Συνολική Κατάσταση κατά κατηγορία
 • Αναλυτική Καρτέλα
 • Συνολική Κατάσταση κατά Ομάδα Αίματος (Για Αιμοδότες)
 • Ανοιχτές Αιτήσεις Αιμοδοσίας
 • Ιστορικό Αρχείο Αιτήσεων Αιμοδοσίας

DIAKONIES

 • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

 • Ικανός αριθμός καταστάσεων.
 • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
 • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
 • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
 • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.