ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

SCANNER

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κάθε εξωτερικό έγγραφο που έχει σαν αποδέκτη τον Ιερό Ναό πρωτοκολλείται μέσω του λογισμικού σαν εισερχόμενο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ιερού Ναού.

Χαρακτηρίζεται με την πηγή της προέλευσής του και λαμβάνει ένα μοναδιαίο αριθμό, τον αριθμό γενικού πρωτοκόλλου.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κάθε εσωτερικό έγγραφο που έχει εξωτερικό αποδέκτη πρωτοκολλείται μέσω του λογισμικού σαν εξερχόμενο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ιερού Ναού.

Χαρακτηρίζεται με τον εξωτερικό αποδέκτη του και λαμβάνει ένα μοναδιαίο αριθμό, τον αριθμό γενικού πρωτοκόλλου.

 

SCANNER

Με την ειδική ενότητα Scanner είναι δυνατή η απ' ευθείας σάρωση και εισαγωγή εγγράφων, εικόνων, χαρτών με οποιοδήποτε περιεχόμενο στο σύστημα. Έτσι μπορείτε να εισάγετε έγγραφα, φωτογραφίες ή γενικά οτιδήποτε μπορεί να σαρωθεί. Η μέθοδος που ακολουθείται για το κάθε αντικείμενο είναι :

 • Σάρωση

 • Προ-επισκόπηση – Διόρθωση
 • Εισαγωγή αντικειμένου στο σύστημα

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Αναλυτική Καρτέλα Εισερχομένου εγγράφου
 • Συνολική Κατάσταση Εισερχομένων εγγράφων με επιλογή έτους
 • Συνολική Κατάσταση Εισερχομένων εγγράφων με επιλογή φακέλου
 • Αναλυτική Καρτέλα Εξερχομένου εγγράφου
 • Συνολική Κατάσταση Εξερχομένων εγγράφων με επιλογή έτους
 • Συνολική Κατάσταση Εξερχομένων εγγράφων με επιλογή φακέλου
 • Συνολική Κατάσταση Εισερχομένων – Εξερχομένων
 • Scanner

PROTOKOLO

 • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

 • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
 • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
 • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
 • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.