ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΟΡΙΤΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΞ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΕΩΝ

Στην ενότητα των Ιερέων καταχωρούνται όλοι οι Ιερείς του Ιερού Ναού με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, Χειροτονίες / Χειροθεσίες, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΟΡΙΤΩΝ

Στην ενότητα των Ενοριτών καταχωρούνται όλοι οι Ενορίτες που υπαγονται στην ενορία του Ιερού Ναού με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

  

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην ενότητα του Προσωπικού καταχωρείται όλο το προσωπικό που απασχολείται στον Ιερό Ναό, με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, θέση υπαλλήλου, ημερομηνία διορισμού, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

   

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Στην ενότητα των Εκκλησιαστικών Συμβούλων καταχωρούνται οι Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι του Ιερού Ναού, με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, διάρκεια θητείας, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

   

ΑΡΧΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΞ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ

Στην ενότητα των Ορθοδόξων εξ ετεροδόξων καταχωρούνται όσοι ετερόδοξοι έχουν μεταστραφεί και ενταχθεί στην Ορθόδοξη πίστη και ανήκουν την ενορία του Ιερού Ναού, με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, διεύθυνση, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

   

ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στην ενότητα της Κινητής περιουσίας καταχωρείται όλη η κινητή περιουσία του Ιερού Ναού, με πληθώρα στοιχείων όπως κατηγορία-ομάδα, τίτλος, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

   

ΑΡΧΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στην ενότητα της Ακίνητης περιουσίας καταχωρείται όλη η ακίνητη περιουσία του Ιερού Ναού, με πληθώρα στοιχείων όπως κατηγορία-ομάδα, τίτλος, διεύθυνση, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Συνολική Κατάσταση
  • Συνολική Κατάσταση κατά κατηγορία
  • Αναλυτική Καρτέλα

DIOIKISI

  • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

  • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
  • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
  • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
  • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.