ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Φ.Τ.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Φ.Τ.

SCANNER Φ.Τ.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Τ.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Τ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ

Στην ενότητα των Μελών του Φιλόπτωχου Ταμείου καταχωρούνται τα μέλη των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων του Ιερού Ναού, με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, διάρκεια θητείας, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Στην ενότητα των Αναξιοπαθούντων του Φιλόπτωχου Ταμείου καταχωρούνται οι υποστηριζόμενοι από τον Ιερό Ναό άποροι, με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία. Είναι δυνατή η έκδοση δελτίου χορηγίας βοηθήματος.

  

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Φ.Τ.

Κάθε εξωτερικό έγγραφο που έχει σαν αποδέκτη την Ιερά Μητρόπολη πρωτοκολλείται μέσω του λογισμικού σαν εισερχόμενο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Φιλοπτώχου Ταμείου.

Χαρακτηρίζεται με την πηγή της προέλευσής του και λαμβάνει ένα μοναδιαίο αριθμό, τον αριθμό γενικού πρωτοκόλλου.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Φ.Τ.

Κάθε εσωτερικό έγγραφο που έχει εξωτερικό αποδέκτη πρωτοκολλείται μέσω του λογισμικού σαν εξερχόμενο ἐγγραφο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Φιλοπτώχου Ταμείου.

Χαρακτηρίζεται με τον εξωτερικό αποδέκτη του και λαμβάνει ένα μοναδιαίο αριθμό, τον αριθμό γενικού πρωτοκόλλου.

 

SCANNER Φ.Τ.

Με την ειδική ενότητα Scanner είναι δυνατή η απ' ευθείας σάρωση και εισαγωγή εγγράφων, εικόνων, χαρτών με οποιοδήποτε περιεχόμενο στο σύστημα. Έτσι μπορείτε να εισάγετε έγγραφα, φωτογραφίες ή γενικά οτιδήποτε μπορεί να σαρωθεί. Η μέθοδος που ακολουθείται για το κάθε αντικείμενο είναι :

 • Σάρωση

 • Προ-επισκόπηση – Διόρθωση

 • Εισαγωγή αντικειμένου στο σύστημα

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Τ.

Στην ενότητα της Κινητής περιουσίας καταχωρείται όλη η κινητή περιουσία του Ιερού Ναού, με πληθώρα στοιχείων όπως κατηγορία-ομάδα, τίτλος, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Τ.

Στην ενότητα της Ακίνητης περιουσίας καταχωρείται όλη η ακίνητη περιουσία του Ιερού Ναού, με πληθώρα στοιχείων όπως κατηγορία-ομάδα, τίτλος, διεύθυνση, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Συνολική Κατάσταση
 • Συνολική Κατάσταση κατά κατηγορία
 • Αναλυτική Καρτέλα
 • Κατάσταση Χορηγιών (Για Αναξιοπαθούντες)

FIL

 • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

 • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
 • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
 • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
 • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.