Το Ecclesia Office διαθέτει αυτή την ειδική ενότητα για την καταχώριση όλων των κεκοιμημένων Ορθοδόξων σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη. Καταχωρούνται όλα τα ατομικά στοιχεία κάθε κεκοιμημένου και κάθε καταχώριση στο Βιβλίο λαμβάνει ένα μοναδιαίο αριθμό, τον αριθμό Βιβλίου κεκοιμημένων και ημερομηνία εκδημίας.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Βιβλίο Κεκοιμημένων
 • Συνολική Κατάσταση με επιλογή έτους
 • Αναλυτική Καρτέλα
 • Αρχείο Πιστοποιητικών Εκδημίας
 • Συνολική Κατάσταση με επιλογή έτους
 • Πιστοποιητικό Εκδημίας
 • Αιτήσεις για χορήγηση Βεβαιώσεων Εκδημίας
 • Βεβαιώσεις Εκδημίας
 • Βεβαιώσεις επιμέλειας
 • Άδειες τέλεσης Μνημοσύνων

KEKOIMIMENOI

 • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

 • Ταχεία εκτύπωση εκκλησιαστικών εγγράφων και καταστάσεων.
 • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
 • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
 • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
 • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.