ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

   

ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

Για την βάπτιση ανηλίκων τέκνων υπεύθυνοι είναι οι Ιεροί Ναοί και οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στον Ιερό Ναό, ενώ για την βάπτιση ενηλίκων απαιτείται άλλη διαδικασία (κατήχηση, έγκριση) από την Ιερά Μητρόπολη και κατόπιν τελείται η βάπτιση στον Ιερό Ναό.

Απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και να μην έχει τελέσει πολιτικό γάμο εκτός και εάν έχει τελέσει θρησκευτικό γάμο μετά τον πολιτικό. Θα πιστοποιείται από τον ίδιο με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.

Για βάπτιση ετεροδόξου απαιτείται η προσκόμιση στην Ιερά Μητρόπολη αδείας παραμονής και υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει βαπτισθεί αλλού.

Μετά το μυστήριο η βάπτιση καταχωρείται στο Βιβλίο βαπτίσεων του Ιερού Ναού και λαμβάνει την αύξουσα αρίθμηση του Βιβλίου που λέγεται και αριθμός Βιβλίου Βαπτίσεων.

Έκδοση Δηλώσεων Βάπτισης

Ο Ιερός Ναός εκδίδει μετά την βάπτιση την λεγόμενη Δήλωση βάπτισης που πιστοποιεί την τέλεση του μυστηρίου και υπογράφεται από τον Ιερέα. Αυτή φέρει ως αριθμό πρωτοκόλλου τον αριθμό του Βιβλίου Βαπτίσεων με τον οποίο καταχωρήθηκε. Η Δήλωση αυτή εκδίδεται μόνο μια φορά.

 

Διαδικασία Ecclesia Office για το Ιερό Μυστήριο της Βάπτισης

Κάθε Βάπτιση, μετά την τέλεσή της από τον Ιερέα καταχωρείται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Βαπτίσεων και λαμβάνει μοναδιαίο Αριθμό Βιβλίου Βαπτίσεων και ημερομηνία βάπτισης.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

Σε περιπτώσεις όπου ζητείται από τους γονείς να τελεσθεί η βάπτιση του τέκνου των σε άλλο Ιερό Ναό εκτός της Ενορίας όπου ανήκουν, τότε αποστέλλεται εκ μέρους της Ενορίας τους προς τον Ιερό Ναό τέλεσης, μία Εκκλησιαστική Άδεια Παραχώρησης Βάπτισης προς αυτόν με την οποία επιτρέπεται να τελεσθεί η Βάπτιση εκεί.

Μετά την τέλεση, ο Ιερός Ναός τέλεσης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εις την Ενορία των ότι το Μυστήριο τελέσθηκε.

 

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση Άδειας Παραχώρησης Βάπτισης

Ο Εφημέριος της Ενορίας συμπληρώνει την φόρμα Άδειας Παραχώρησης με τα απαραίτητα στοιχεία και εκδίδει το ειδικό για αυτόν τον σκοπό έντυπο Άδειας Παραχώρησης το οποίο αποστέλλει προς τον Ιερό Ναό τέλεσης. Η Άδεια αποθηκεύεται με όλα της τα στοιχεία στην βάση δεδομένων.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ

Για να βαπτιστεί ένας ενήλικας ετερόδοξος και έτσι να ενταχθεί στην Ορθοδοξία θα πρέπει κατ΄ αρχήν να κατηχηθεί στην Ορθόδοξη Πίστη από τον κατάλληλο Ιερέα και μετά να βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός.

Για να ξεκινήσει ένα τέτοιο ζήτημα, θα πρέπει να απευθυνθεί στην Ενορία που ανήκει. Ο Εφημέριος θα υποβάλλει προς την Ιερά Μητρόπολη μία ενυπόγραφη αίτηση με όλα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου ετερόδοξου και στην συνέχεια εκείνη θα αποφασίσει και θα ορίσει κάποιον Ιερέα Κατηχητή.

Διαδικασία Ecclesia Office για την Βάπτιση Ετεροδόξων

Συμπληρώνεται η ειδική φόρμα του Λογισμικού καταχώρησης Αίτησης Βάπτισης Ετερόδοξου, λαμβάνει αριθμό Πρωτοκόλλου και εκδίδεται το ειδικό έντυπο Αίτησης.

Υπογράφεται και υποβάλλεται προς την Ιερά Μητρόπολη για έγκριση.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

 • Δήλωση Βάπτισης
 • Αντίγραφο Δήλωσης Βάπτισης
 • Αίτηση προς Ιερά Μητρόπολη Βάπτισης Ετεροδόξου
 • Παραχώρηση Αδείας Βάπτισης
 • Αιτήσεις για χορήγηση Βεβαιώσεων
 • Βεβαιώσεις Βαπτίσεων
 • Βιβλίο Βαπτίσεων
 • Βιβλίο Βαπτίσεων με επιλογή χρονολογίας
 • Κατάσταση Παραχωρήσεων Αδείας Βάπτισης σε άλλο Ιερό Ναό
 • Κατάσταση Αιτήσεων Βάπτισης Ετεροδόξων
 • Αναλυτική Καρτέλα Γάμου
 • Αναλυτική Καρτέλα Βάπτισης

VAPTISI

 • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.
 • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
 • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
 • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
 • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.