Δημιουργούνται αυτόματα οι εγγραφές έναρξης χρήσης από τις εγγραφές κλεισίματος της προηγούμενης χρήσης δημιουργώντας τα υπόλοιπα έναρξης των λογαριασμών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Ηµερολόγιο εγγραφών έναρξης χρήσης