Οι παράμετροι με τις οποίες είναι πλαισιωμένη η εφαρμογή επιτρέπουν στους χρήστες να οργανώνουν διάφορους πίνακες στοιχείων και να τους καλούν μέσω παραθύρων διαλόγου κατά τον χειρισμό και εκτέλεση  διαφόρων λειτουργιών, κάνοντας έτσι τον χειρισμό  ακόμα πιο φιλικό.

ΤΕΤΟΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΝΑΙ:

Οι τύποι των παραστατικών
Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
Τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. κ.α.