Κάθε καταχώριση εσόδου και εξόδου ενημερώνει άμεσα το ταμειακό υπόλοιπο. Από την ενότητα του Ταμείου είναι δυνατή η εμφάνιση όλων των ταμειακών κινήσεων χρονολογικά δίνοντας την ακριβή ταμειακή ανάλυση που χρειάζεται και του προοδευτικού ταμειακού υπολοίπου.


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.