Δίνεται η δυνατότητα της παραμετροποίησης αρκετών στοιχείων του λογισμικού όπως:

  • Ονομασία εκδότη παραστατικού
  • Τόπος έκδοσης
  • Δ.Ο.Υ κ.α.
  • Κλίμακα παρακρατούμενων φόρων αγορών κ.α.