• Αναλυτική καταχώριση του Προϋπολογισμού του Ιερού Ναού στην έναρξη της διαχειριστικής χρήσης για κάθε άρθρο εσόδου και εξόδου. Δυνατότητα έκδοσης απολογισμών οποτεδήποτε απαιτηθεί.
  • Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
  • Εγκριθείς Προϋπολογισμός
  • Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού
  • Καταστάσεις προϋπολογισμού (Εκτυπώσεις)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Υποβληθείς Προϋπολογισμός Εσόδων
  • Εγκριθείς Προϋπολογισμός Εσόδων
  • Υποβληθείς Προϋπολογισμός Εξόδων
  • Εγκριθείς Προϋπολογισμός Εξόδων

support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.