Εκδίδονται χωριστές καταστάσεις Απολογισμού εσόδων και εξόδων κατά ημερολογιακό μήνα με συγκεντρωτικό ετήσιο πίνακα.

Η έκδοση μπορεί να γίνει άμεσα και οποτεδήποτε ζητηθεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Απολογισμός εσόδων Χρονικής περιόδου και ανακεφαλαίωσης έτους
  • Απολογισμός Εξόδων Χρονικής περιόδου και ανακεφαλαίωσης έτους

support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.