Το λογισμικό περιέχει ενσωματωμένες αυτόνομες Οικονομικές Μονάδες :

  • Ενορία
  • Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο
  • Σύλογος

με δυνατότητα ανεξάρτητης ανάπτυξης κεφαλαίων και άρθρων στο Λογιστικό Σχέδιο κάθε Μονάδας.


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

  

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.