Καταχωρούνται οι εισπράξεις της ημέρας. Διενεργούνται on-line έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων και ενημερώνεται το υπόλοιπο ταμείου. Εκδίδονται παραστατικά ταμείου (Γραμμάτια είσπραξης).

  • Καταχώριση καθημερινών κινήσεων
  • Άμεση ενημέρωση και απεικόνιση ταμείου
  • Εκτύπωση παραστατικών. Γραμμάτια είσπραξης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

  • Γραμμάτιο Είσπραξης
  • Εισπράξεις κατά κεφάλαιο - άρθρο
  • Ημερολόγιο εισπράξεων - πληρωμών

support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.