ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ

Με αυτοματοποιημένη διαδικασία είναι δυνατή η συγκέντρωση και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου (βάσει κλίμακας) προς την Δ.Ο.Υ. που έχει γίνει σε πληρωμές τιμολογίων προμηθευτών κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ

  • Βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου από προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (για τον Προμηθευτή).
  • Δήλωση προς Δ.Ο.Υ. απόδοσης παρακρατούμενου φόρου.

 


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.