Καταχωρούνται τα έσοδα από Ιεροπραξίες για:

  • Γάμους
  • Βαπτίσεις
  • Κηδείες
  • Μνημόσυνα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ

  • Κατάσταση εισπράξεων από Ιεροπραξίες
  • Γραμμάτιο είσπραξης

support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.