Στην ενότητα των Παραληπτών Αλληλογραφίας καταχωρούνται όλοι οι ταχυδρομικοί αποδέκτες, ανεξαρτήτως προέλευσης, με τα στοιχεία προσφώνησης και επικοινωνίας των, με τον σκοπό να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτών εκάστοτε για την αυτοματοποιημένη έκδοση ετικετών αλληλογραφίας.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Αρχείο Αποδεκτών Αλληλογραφίας (Ταχυδρομική Λίστα)
  • Ετικέτες Αλληλογραφίας (με Αλφαβητική ταξινόμηση)
  • Ετικέτες Αλληλογραφίας (με 1ουσα ταξινόμηση Ταχ. Κωδικού, 2ουσα Αλφαβητικά)
  • Ετικέτες Αλληλογραφίας με επιλογή κατηγορίας (με Αλφαβητική ταξινόμηση)
  • Ετικέτες Αλληλογραφίας με επιλογή κατηγορίας (με 1ουσα ταξινόμηση Ταχ. Κωδικού, 2ουσα Αλφαβητικά)
  • Ετικέτες Αλληλογραφίας με επιλογή Ονόματος

ALILOGRAFIA

  • Δεν υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων για την εκτύπωση ετικετών αλληλογραφίας.
  • Ταχεία εκτύπωση ετικετών αλληλογραφίας κατά διάφορους τρόπους.
  • Εύκολη εισαγωγή στοιχείων από άλλες ενότητες του λογισμικού.
  • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.