ΒΙΒΛΙΟ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΜΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΒΙΒΛΙΟ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ

Το Ecclesia Office διαθέτει αυτή την ειδική ενότητα για την καταχώριση όλων των κεκοιμημένων Ορθοδόξων σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη. Καταχωρούνται όλα τα ατομικά στοιχεία κάθε κεκοιμημένου και κάθε καταχώριση στο Βιβλίο λαμβάνει ένα μοναδιαίο αριθμό, τον αριθμό Βιβλίου κεκοιμημένων και ημερομηνία εκδημίας..

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΜΙΑΣ

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Εκδημίας ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη η οποία εκδίδει το ζητηθέν Πιστοποιητικό.

 

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση Πιστοποιητικού Εκδημίας

Το αρμόδιο Γραφείο ελέγχει μέσω του μηχανογραφικού Βιβλίου Κεκοιμημένων και ταυτοποιεί τα στοιχεία. Το Πιστοποιητικό καταχωρείται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Πιστοποιητικών Εκδημίας και λαμβάνει μοναδιαίο Αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Βιβλίο Κεκοιμημένων
 • Συνολική Κατάσταση με επιλογή έτους
 • Αναλυτική Καρτέλα
 • Αρχείο Πιστοποιητικών Εκδημίας
 • Συνολική Κατάσταση με επιλογή έτους
 • Πιστοποιητικό Εκδημίας

KEKOIMIMENOI

 • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

 • Ταχεία εκτύπωση εκκλησιαστικών εγγράφων και καταστάσεων.
 • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
 • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
 • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
 • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.