Στην ενότητα του Βιβλίου Επισκεπτών καταχωρούνται όλες οι επισκέψεις προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Συνολική Κατάσταση
  • Αναλυτική Καρτέλα

EPISKEPTES

  • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

  • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
  • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
  • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
  • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.