Η ολοκληρωμένη λύση όλων των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το Ecclesia Office είναι εξειδικευμένο λογισμικό μηχανοργάνωσης και ψηφιοποίησης αρχείων των Ιερών Αρχιεπισκοπών των Ιερών Μητροπόλεων και των Ιερών Ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος και έχει αναπτυχθεί με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία της εταιρείας Microsoft.

Υποστηρίζει την υποκατάσταση ή την βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα Ιερών Μυστηρίων (Γάμοι, Διαζύγια, Βαπτίσεις), Γραμματειακής υποστήριξης και Φιλόπτωχου Ταμείου.

Λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου LAN με φιλοσοφία client-server, με κεντρικό διακομιστή Microsoft SQL Server και σε Windows PCs με εγκαταστημένο λειτουργικό σύστημα Windows XP, Windows Vista, Windows 7, windows 8 και windows 10.

Το λογισμικό υποστηρίζει πλήρως το Ελληνικό πολυτονικό σύστημα στην καταχώρηση, ταξινόμηση και αναζήτηση στοιχείων ενώ όλα τα εκκλησιαστικά έντυπα εκδίδονται με πολυτονικούς χαρακτήρες σύμφωνα με την πάγια από ετών ισχύουσα τάξη της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής διαχείρισης στοιχείων στις εκκλησιαστικές μονάδες.

Σχεδιάσθηκε με σύγχρονη αντίληψη και σύμφωνο με την Εκκλησιαστική δεοντολογία τόσο από πλευράς εκκλησιαστικών εντύπων (μορφή και σχεδιασμός σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της Εκκλησίας, χρήση πολυτονικών) όσο και από πλευράς τήρησης στοιχείων.

Διαθέτει αυτοματισμούς που εξοικονομούν χρόνο στην έκδοση των εντύπων των Ιερών Μυστηρίων και καθιστούν ευχερή την οργάνωση πληθώρας στοιχείων.

Λειτουργεί αυτόνομα σε κάθε μονάδα της Ιεράς Αρχής αλλά και σε συνάρτηση με αυτήν παρέχοντας την απαραίτητη για τον συντονισμό του έργου εποπτική εικόνα.

Ενσωματωμένο Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο - Εορτολόγιο με τις ακίνητες και κινητές εορτές του εκάστοτε εκκλησιαστικού έτους για όλες τις ημέρες.

Εμφάνιση λεπτομερειακού χάρτου με απεικόνιση ακριβούς θέσης στις εξής ενότητες:

Ακίνητη περιουσία
Ιερείς
Ενορίτες
Αιμοδότες
Αναξιοπαθούντες

 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ.

Έλεγχος ορθότητας ΑΜΚΑ

 

Τεχνική Βοήθεια

Το πρόγραμμα διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρονική τεχνική βοήθεια η οποία ενεργοποιείται με την εγκατάσταση του λογισμικού.   

Βάση δεδομένων - ενημέρωση στοιχείων

Όλο το λογισμικό έχει δημιουργηθεί στηριγμένο στην φιλοσοφία του πραγματικού real time application. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο πατώντας το κουμπί του ποντικιού.    

Τεχνολογία για την δημιουργία εκκλησιαστικών εντύπων και καταστάσεων

Τα εκκλησιαστικά έντυπα αποτελούν ένα ιδιαίτερο αντικείμενο που έχει αναπτυχθεί με την κατάλληλη τεχνογνωσία (Business Objects-Crystal Reports) για την πιστή ηλεκτρονική αναπαραγωγή των επισήμων εκκλησιαστικών εντύπων και με πλήρη υποστήριξη των Ελληνικών πολυτονικών γραμματοσειρών.   

Ασφάλεια λειτουργίας

Η λειτουργία του λογισμικού και η πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες που ορίζονται από τον Διαχειριστή συστήματος.   

Αναβαθμίσεις

Το λογισμικό αναβαθμίζεται περιοδικά έτσι ώστε να παραμένει πάντοτε σύγχρονο και να συμβαδίζει με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.   

Αρχεία output

Όλα τα έντυπα και καταστάσεις εξάγονται σε μορφή αρχείων απλού κειμένου Excel, Word, Acrobat Reader.   

Αναζήτηση Πληροφορίας

Σε όλες τις φόρμες του λογισμικού υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης εγγραφών με την μέθοδο ορισμού φίλτρων επιλογής. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανίζονται στην οθόνη. Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει μέσα από ένα σύνολο φίλτρων (π.χ. Επώνυμο, Όνομα, ημερομηνία ή εύρος ημερομηνιών). Επί πλέον αν και χρησιμοποιούνται πολυτονικοί χαρακτήρες, είναι δυνατή η αναζήτηση και η ταξινόμηση στηλών με πολυτονικό περιεχόμενο.  

Εξαγωγή στοιχείων της Βάσης Δεδομένων

Η εφαρμογή παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εξάγει ελεύθερα χωρίς εξαρτήσεις από τον κατασκευαστή του λογισμικού όλα τα καταχωρούμενα στοιχεία της βάσης δεδομένων σε μορφή αρχείων XML.

  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Το λογισμικό αναβαθμίζεται περιοδικά έτσι ώστε να παραμένει πάντοτε σύγχρονο και να συμβαδίζει με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.   


Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.