Για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία, η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χειριστές με την χρήση στοιχείων εισόδου (Όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης). Ακόμα ορίζονται οι βαθμοί πρόσβασης του καθενός στο σύστημα ανάλογα με την εργασία του.