Ως πρώτη Οικονομική Μονάδα ορίζεται το Λογιστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως. Μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς καθόλου περιορισμούς όσες Οικονομικές Μονάδες απαιτούνται, π.χ. για την Γενική Φιλόπτωχη Αδελφότητα ή άλλες.
Κάθε Μονάδα είναι πλήρως αυτόνομη στην ανάπτυξη των λογαριασμών της, στις καταχωρίσεις εισπράξεων, πληρωμών και συμψηφιστικών εγγραφών.

Είναι δυνατή, αν απαιτηθεί, η προσθήκη περισσοτέρων Οικονομικών Μονάδων.