ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Με ορθή διαδικασία παρακολουθούνται οι αποδόσεις προς τους Οργανισμούς (Αποστολική Διακονία, κ.α.) με τις κατάλληλες συνημμένες καταστάσεις προς αυτούς όπως είθισται.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Αναλυτική κατάσταση εισπράξεων προς απόδοση εις Συνοδικό Μέγαρο (με επιλογή χρονικής περιόδου)
  • Συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών προς απόδοση εις Συνοδικό Μέγαρο (με επιλογή χρονικής περιόδου)
  • Αναλυτική κατάσταση εισπράξεων προς απόδοση εις Αποστολική Διακονία (με επιλογή χρονικής περιόδου)
  • Συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών προς απόδοση εις Αποστολική Διακονία (με επιλογή χρονικής περιόδου)
  • Αναλυτική κατάσταση εισπράξεων προς απόδοση εις Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. (με επιλογή χρονικής περιόδου)
  • Συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών προς απόδοση εις Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. (με επιλογή χρονικής περιόδου)
  • Αναλυτική κατάσταση εισπράξεων προς απόδοση εις Ραδιοφωνικό Σταθμό (με επιλογή χρονικής περιόδου)
  • Συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών προς απόδοση εις Ραδιοφωνικό Σταθμό (με επιλογή χρονικής περιόδου)