ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των νομικών υποχρεώσεων υπάρχει πλήρης αυτοματοποίηση.

Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες φιλικές για τον χρήστη οθόνες είναι δυνατή:

  • H παρακολούθηση της πορείας των εισπράξεων αλλά και των οφειλών αναλυτικά και για κάθε υπόχρεο Ιερό Ναό, Ιερά Μονή, Ιερό Προσκύνημα.
  • Η είσπραξη γίνεται με μία απόλυτα κατανοητή για τον χρήστη διαδικασία και μέ ένα κλικ και εκδίδονται τα Γραμμάτια είσπραξης που αντιστοιχούν σε κάθε Οργανισμό.
  • Ασκούνται επαρκείς έλεγχοι και διασταυρώσεις από το λογισμικό.

Αναλυτικώτερα:
Καταχωρείται ο συνολικός προϋπολογισμός και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για όλους τους νομικά υπόχρεους στην έναρξη του έτους. Χαρακτηρίζονται ως νομικά έσοδα τα άρθρα που αφορούν εισπράξεις νομικών υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό με κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια (τύπος, % ποσοστό, ποσό πάγιας ετήσιας, αν αφορά την Ιερά Μητρόπολη ή τρίτο, υπολογισμός βάσει προϋπολογισμού ή δηλωθέντος εισοδήματος).
Για την ευχερή παρακολούθηση των νομικών εσόδων το Λογισμικό διαθέτει εξειδικευμένο πίνακα ελέγχου τριμηνιών μέσω του οποίου καλείται ο κάθε υπόχρεος. Εκεί εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι οφειλόμενες προγραμματισμένες υποχρεώσεις του κατά τρίμηνο. Ακόμα εκεί θα εμφανισθούν και οφειλόμενα από τριμηνίες παλαιών ετών. Για τις περιπτώσεις νομικών εσόδων που βασίζονται στο εκάστοτε δηλούμενο εισόδημα προσφέρεται η δυνατότητα στον χειριστή να καταχωρίσει για τον προσερχόμενο υπόχρεο τα στοιχεία τρίμηνο (Α,Β,Γ,Δ) και το δηλούμενο ποσό. Με βάση μόνο αυτά και με την βοήθεια των προγραμματισμένων αλγορίθμων του Λογισμικού υπολογίζονται αυτοστιγμεί τα προκύπτοντα νομικά έσοδα τα οποία προστίθενται στην ατομική καρτέλα του καθενός υπόχρεου ως δικές του οφειλές.
Η είσπραξη γίνεται με απλή επιλογή της κάθε οφειλής μέσω στήλης checkbox. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο αποθήκευση καταχωρείται αυτόματα η είσπραξη στην καρτέλα του υπόχρεου και εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης. Αυτόματα ενημερώνεται το αρχείο εκκρεμοτήτων.

Έτσι έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

  • Πλήρης αυτοματοποίηση μέσω κεντρικού προγραμματισμού
  • Χωριστή καρτέλα παρακολούθησης οφειλών και εισπράξεων για κάθε υπόχρεο.
  • Αυτόματη έκδοση γραμματίων είσπραξης και καταχώριση στα αντίστοιχα ταμεία (Μητρόπολης, Αποστολικής Διακονίας και άλλων τρίτων)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Κατάσταση συνολικών εισπράξεων Νομικών Υποχρεώσεων
  • Κατάσταση εισπράξεων παγίων Νομικών Υποχρεώσεων