Κάθε καταχώριση εσόδου και εξόδου ενημερώνει άμεσα το ταμειακό υπόλοιπο. Από την ενότητα του Ταμείου είναι δυνατή η εμφάνιση όλων των ταμειακών κινήσεων χρονολογικά δίνοντας την ακριβή ταμειακή ανάλυση που χρειάζεται και του προοδευτικού ταμειακού υπολοίπου.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής του χρονικού διαστήματος εμφάνισης των κινήσεων και εμφανίζονται σύνολα εισπράξεων και πληρωμών της επιλεγμένης χρονικής περιόδου καθώς και ετήσια σύνολα εισπράξεων και πληρωμών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Εισπράξεων - Πληρωμών