• Αναλυτική καταχώριση του Προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως στην έναρξη της διαχειριστικής χρήσης για κάθε άρθρο εσόδου και εξόδου. Δυνατότητα έκδοσης απολογισμών οποτεδήποτε απαιτηθεί.
  • Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
  • Εγκριθείς Προϋπολογισμός
  • Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού
  • Καταστάσεις προϋπολογισμού (Εκτυπώσεις)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Υποβληθείς Προϋπολογισμός Εσόδων
  • Εγκριθείς Προϋπολογισμός Εσόδων
  • Υποβληθείς Προϋπολογισμός Εξόδων
  • Εγκριθείς Προϋπολογισμός Εξόδων