Εκδίδονται χωριστές καταστάσεις Απολογισμού εσόδων και εξόδων κατά ημερολογιακό μήνα με συγκεντρωτικό ετήσιο πίνακα.

Η έκδοση μπορεί να γίνει άμεσα και οποτεδήποτε ζητηθεί.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Απολογισμός εσόδων Χρονικής περιόδου και ανακεφαλαίωσης έτους
  • Απολογισμός Εξόδων Χρονικής περιόδου και ανακεφαλαίωσης έτους