• Τήρηση στοιχείων για κάθε συναλλασσόμενο Ιερό Ναό, Ιερά Μονή, Ιερό Προσκύνημα, προμηθευτή και άλλους.
  • Ομαδοποίηση συναλλασσομένων μέσω ορισμού κατηγοριών.
  • Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ με τον ισχύοντα αλγόριθμο του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Καταστάσεις και ευρετήρια, καρτέλα κίνησης.
  • Ενημέρωση Προμηθευτών ως υπόχρεων η μή υπόχρεων ΚΕ.Π.Υ.Ο. για την έκδοση αρχείου XML συγκεντρωτικών εγγραφών τιμολογίων για υποβολή στο Υπουργείο Οικονομικών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Αλφαβητικό ευρετήριο Συναλλασσομένων
  • Ευρετήριο Συναλλασσομένων κατά κατηγορία
  • Κατάσταση ελέγχου ατομικών στοιχείων
  • Ευρετήριο προμηθευτών