Το λογισμικό περιέχει προεγκαταστημένες όλες τις αναγκαίες για την λειτουργία του Οικονομικές Μονάδες :

  • Λογιστήριο Ιεράς Μητροπόλεως
  • Αποστολική Διακονία
  • ΤΠΟΕΚΕ
  • Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας

Κάθε Μονάδα είναι πλήρως αυτόνομη στην ανάπτυξη των κεφαλαίων και άρθρων προϋπολογισμού της, στις καταχωρίσεις εισπράξεων, πληρωμών και στις οικονομικές  καταστάσεις.

Είναι δυνατή, αν απαιτηθεί, η προσθήκη περισσοτέρων Οικονομικών Μονάδων.