Η «ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»® εξειδικεύεται στη δημιουργία σύγχρονων Εκκλησιαστικών ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών Βιβλιοπωλείων άμεσης προβολής - πὠλησης στο Internet. Με σύγχρονες τεχνολογίες και την άριστη ομάδα συνεργατών της σας παραδίδει άμεσα σε πλήρη λειτουργία την ηλεκτρονική σας ιστοσελίδα. Ακόμη σε συνεργασία με εσάς φροντίζει για όλες τις διεκπεραιωτικής φύσεως λεπτομέρειες: κατοχύρωση ονόματoς domain, επιλογή χώρου φιλοξενίας, οργάνωση ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας, προβολή σε μηχανές αναζήτησης.

Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικἀ και αποκλειστικά γραφιστικά πρότυπα (web templates) που δίνουν πάντοτε τις καλύτερες εντυπώσεις και την εκκλησιαστική διάκριση που αξίζει με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές. Εκτός από την άριστη εμφάνιση εφαρμόζουμε τις καλύτερες και πλέον εγκεκριμένες τεχνολογίες της πληροφορικής ενώ συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους φορείς στον χώρο του Internet.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ INTERNET

Πέρα από τις δημοσιεύσεις άρθρων και περιεχομένου που ήδη κάνετε στην ιστοσελίδα σας, αν επιθυμείτε να προσθέσετε δικές σας υπηρεσίες και εφαρμογές, σας γνωρίζουμε ότι αναλαμβάνουμε και δημιουργούμε Web projects σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Η «ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»® δεν αναλαμβάνει την δημιουργία ή τεχνική υποστήριξη ιστοτόπων που με το περιεχόμενό τους προσβάλλουν την δημοσία αιδώ και το κοινό αίσθημα. Ακόμη δεν αναλαμβάνει την δημιουργία ή υποστήριξη ιστοτόπων με περιεχόμενο που προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου ή προβάλλουν κατά οιονδήποτε τρόπο επικίνδυνες εξαρτήσεις (όπως τσιγάρα και προϊόντα καπνού).